Zdravotnické záchranářství

Absolvováním studijního programu Zdravotnický záchranář připravujeme profesionály pro práci nejen u zdravotnické záchranné služby, ale i u dalších složek integrovaného záchranného systému a vedle toho i pro práci ve zdravotnických zařízeních na odděleních intenzivní péče, resuscitační péče a urgentního příjmu.

Pokud se rozhodnete program studovat, budete schopni u pacienta identifikovat jeho zdravotní problémy, zvážit jejich naléhavost, zajistit si jej na dobu transportu a předat jej kolegům na urgentním příjmu ve zdravotnickém zařízení. Vedle této náročné zdravotnické činnosti budete umět ovládat složitou zdravotnickou techniku tak, aby pro Vás i pacienta byla oporou při snaze o zachování zdraví či života.

Mezi základní požadavky na osobnost záchranáře je zahrnována znalost, zkušenost, zručnost, rychlost a rozhodnost.

Během studia budete postupně získávat a dále prohlubovat své teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti zdravotnictví a urgentní medicíny. Naučíte se rychlému rozhodování, ale i schopnosti analyzovat informace a následně je vyhodnocovat. Studium je z velké části zaměřeno na praktickou výuku. Významnou podmínkou výkonu tohoto povolání je fyzická zdatnost a odolnost, které si budete během studia prohlubovat pod vedením vyučujících Fakulty sportovních studií.

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a teoretických předmětů: Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře (Přednemocniční neodkladná péče a Urgentní medicína a medicína katastrof) a Humanitní vědy.

Mgr. Michal Pospíšil

Koordinátor studijního programu

telefon: 549 49 5118
e‑mail:

Několikaletá zkušenost s ošetřovatelskou praxí v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, ve kterém stále působí. V roce 2017 a 2022 se zúčastnil misí Lékařů bez hranic, kde pracoval jako koordinátor a manažer ošetřovatelské péče. Dlouhodobě se věnuje pedagogické činnosti v oblasti intenzivní péče v pregraduálním i postgraduálním studiu a od roku 2022 působí jako instruktor kurzů EPALS garantované Českou resuscitační radou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info