Spolupráce

Ústav zdravotnických věd spolupracuje s cílem zkvalitnit vzdělání s vysoce erudovanými vědecko-pedagogickými pracovníky, kteří jsou členy odborných společností/institucí, oborových, vědeckých a redakčních rad odborných časopisů. Spolupráce přispívá k vědecko-výzkumnému rozvoji pracovníků Katedry ošetřovatelství a porodní asistence, která umožňuje jednak zatraktivnit výuku studentům ve vědecké oblasti, ale i následně používat nejlepší současné důkazy při rozhodování v péči o jednotlivé pacienty.

V rámci Masarykovy univerzity Lékařské fakulty úzce spolupracujeme:

Další odborné instituce a společnosti, s nimiž spolupracují členové týmu Ústavu zdravotnických věd:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info