Studijní programy

Ústav zdravotnických věd zajišťuje výuku studentů celé řady studijních programů a oborů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Garantuje vysokou odbornost a kvalitu studia, v nichž absolventi získávají kvalifikaci a profesní kompetence uznávané v ČR i v EU.

 

PhDr. Petra Búřilová, BBA

Koordinátorka studijních programů


e‑mail:

Zabývá se procesy zkvalitňování péče o pacienty ve zdravotnických zařízeních a aplikací nejlepších vědeckých důkazů v klinické praxi. Koordinátorka procesu zpracování a metodické vedení závěrečných prací. Zaměření a zkušenosti s koordinací klinických hodnocení. V rámci dosavadní profesní praxe absolutorium několika certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání se zaměřením na kvalitu a management zdravotnických zařízení a projektové řízení. Spoluřešitel několika výzkumných projektů. Pedagogická a publikační činnost v oblasti ošetřovatelství a kvality péče.

Členství v odborných společnostech:

  • Česká asociace sester (ČAS)
  • České centrum Evidence-Based Healthcare: Centrum excelence Joanna Briggs Institute
  • České GRADE centrum

Gabriela Rozínková

Administrativní podpora studijních programů


e‑mail:

Dlouhodobá zkušenost s administrací výzkumných projektů a organizací práce na pracovišti. Zajišťuje administrativní podporu při organizaci studia, podporu studentům i pedagogům a akademickým pracovníkům jak v průběhu akademického roku, tak při organizaci v době zkouškového období a státních závěrečných zkoušek.

Garantované studijní programy včetně profilů absolventů naleznete v jednotlivých záložkách.

Formulář žádosti o sběr dat v rámci bakalářských a diplomových prací naleznete zde.

Jednotnou šablonu k závěrečné práci, včetně návodu, naleznete zde.
Směrnici LF MUNI s pokyny k formálním náležitostem zpracování závěrečných prací naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info