Studijní programy

Ústav zdravotnických věd zajišťuje výuku studentů celé řady studijních programů a oborů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Garantuje vysokou odbornost a kvalitu studia, v nichž absolventi získávají kvalifikaci a profesní kompetence uznávané v ČR i v EU.

 

Gabriela Rozínková

Administrativní podpora studijních programů


e‑mail:

Dlouhodobá zkušenost s administrací výzkumných projektů a organizací práce na pracovišti. Zajišťuje administrativní podporu při organizaci studia, podporu studentům i pedagogům a akademickým pracovníkům jak v průběhu akademického roku, tak při organizaci v době zkouškového období a státních závěrečných zkoušek.

Garantované studijní programy včetně profilů absolventů naleznete v jednotlivých záložkách.

Formulář žádosti o sběr dat v rámci bakalářských a diplomových prací naleznete zde.

Jednotnou šablonu k závěrečné práci, včetně návodu, naleznete zde.
Směrnici LF MUNI s pokyny k formálním náležitostem zpracování závěrečných prací naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info