Všeobecné ošetřovatelství

Absolvent/absolventka bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je připraven/připravena k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra. Znamená to, že absolventi studia získají profesní kvalifikaci, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Naučí se samostatně rozhodovat v oblasti ošetřovatelství. A to konkrétně v péči o zdraví, prevenci vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné, o osoby se zdravotním postižením a umírající. Tato rozhodnutí bude umět zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost.

Po absolvování studia budete schopni spolupracovat s nemocným, se členy jeho rodiny a jinými pečovateli v průběhu prevence, diagnostiky, terapie a rekonvalescence. Naučíte se poskytnout instrukce, doporučení a rady ke zdravému způsobu života, k podpoře a upevnění zdraví, včetně schopnosti podporovat význam preventivních prohlídek a dispenzarizace.

Následně budete umět rozpoznat odchylky od zdraví a pomáhat pacientovi při saturaci bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb, nebo s problémy vztahujícími se ke zdraví nebo nemoci. Naučíte se asistovat lékaři při diagnosticko-terapeutických činnostech a zajišťovat postupy stanovené lékařem.

V průběhu studia máte možnost absolvovat stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Také se můžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti v oboru ošetřovatelství.

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a teoretických předmětů: Ošetřovatelství v interních oborech, Ošetřovatelství v chirurgických oborech a Ošetřovatelství a humanitní vědy.

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Garantka studijního programu a Koordinátorka studijního programu

telefon: 549 49 7741
e‑mail:

Dlouholetý pedagog v oblasti ošetřovatelství. Specializuje se na didaktiku, sociální interakci a edukační procesy v oblasti ošetřovatelství. Řešitelka a spoluřešitelka projektů v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Publikační činnost v oblasti ošetřovatelství. Autorka několika výukových materiálů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info