Erasmus+

A. Pokorná

„Jsme světoznámá univerzita s významnými mezinárodními kontakty, každý student, který má zájem a chuť, má rovněž šanci vycestovat do zahraničí a absolvovat část studia mimo Českou republiku.“

A. Pokorná

Program Erasmus+ je program Evropské unie, který je zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program podporuje zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů, pedagogů a zaměstnanců vysokoškolských institucí, ale také školitelů z různých podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Zahraniční zkušenost je velmi cenná možnost přinášející srovnání současné klinické praxe s dalšími zeměmi EU v kontextu tamní kultury. Studium na Masarykově univerzitě Lékařské fakultě zprostředkovává tuto možnost studentům prezenčního i dálkového studia.

Lokální koordinátoři programu Erasmus+ za Ústav zdravotnických věd:

Ošetřovatelství a Intenzivní péče - prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Porodní asistence - PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Podrobné informace včetně přihlášky

Počty studentů absolvujících stáž v rámci Erasmus+

Akademický rok Všeobecná sestra Porodní asistentka Intenzivní péče Celkem LF MU
2010/2011 3 2 0 45
2011/2012 0 0 2 38
2012/2013 0 4 2 49
2013/2014 0 1 0 35
2014/2015 1 2 4 55
2016/2017 0 3 5 49
2017/2018 2 3 1 64
2018/2019 0 1 2 60
         

Fotografie studentů ze zahraničních pobytů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info