Neurorehabilitace

Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na základě § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách, v souladu s čl. 3 odst. 4) Řádu celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (Řád) a Opatřením děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 5/2023 k programům celoživotního vzdělávání (Opatření) vyhlašuje program celoživotního vzdělávání (PCŽV).

Garant kurzu: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, PhD, MSc.
Termín zahájení realizace modulu B: 2. 9. - 6. 9. 2024

Profil uchazeče

Certifikovaný kurz je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky - Fyzioterapeut, Ergoterapeut, Všeobecná sestra

Podmínkou pro zařazení do vzdělávacího programu je:

Profil absolventa:

Popis organizace kurzu a cena kurzu

Kurz se skládá ze 4 modulů. První tři moduly jsou teoretické a čtvrtý modul je praktický.
(Praktická výuka probíhá na základě uzavřeného smluvního vztahu).
Celková cena certifikovaného kurzu je 50 000,- Kč.
Cena za každý model teoretické výuky je 10 000,- Kč (celkem 30 000,- Kč), cena za praktickou část výuky je 20 000,- Kč.

Zájemci o kurz se přihlašují na celý kurz tzn. všechny 4 moduly – přihlášení účastníků probíhá jen jednou.

Přihlášku naleznete na odkaze zde.

Kurz je umožněno objednat a uhradit

A jednorázovou platbou (objednávka) ve výši 50 000,- Kč, která musí být uhrazena před zahájením prvního modulu.

B ve dvou platbách (2 samostatné objednávky v OC):
První platba ve výši 30 000,- Kč (cena za první a čtvrtý modul) musí být uhrazena před zahájením prvního modulu.
Druhá platba ve výši 20 000,- Kč (cena za druhý a třetí modul) musí být uhrazena před zahájením druhého modulu.

Délka certifikovaného kurzu 

Termíny realizace jednotlivých modulů

První modul A 22. 1. - 26. 1. 2024
Druhý modul B 2. 9. - 6. 9. 2024
Třetí modul C Leden 2025
Čtvrtý modul D Praktickou část kurzu je možno realizovat již po absolvování prvního modulu A

Obsahové zaměření jednotlivých modulů včetně profilu absolventa naleznete zde.

Podmínky přijetí 

Podmínky absolvování a získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru neurorehabilitace:

Pro více informací kontaktuje:

Mgr. Ilona Benková
Mobil: +420 737 347 985
Email: ilona.benkova@med.muni.cz

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info