Projekt CAPUT

Podstatou řešení projektu je příprava a ověření metodiky pro sledování nákladovosti dekubitů u hospitalizovaných pacientů. V projektu jsou sbírána a vyhodnocována standardní data o výskytu a léčbě dekubitů, následně bude vytvořen speciální dataset umožňující posouzení nákladovosti péče o dekubity (léčebné i ošetřovatelské intervence). Východiskem pro analýzu dat budou stávající registry, nemocniční informační systém a identifikace benefitů a limitů údajů získaných z hospitalizačních záznamů. Hlavním aplikovaným výstupem projektu bude detailní metodika (ekonomický model) pro komplexní sledování nákladovosti dekubitů u hospitalizovaných pacientů využitelný v klinické praxi pro lůžkové poskytovatele zdravotních služeb.

V rámci projektu jsou realizovány edukační aktivity pro ošetřovatelský personál k možnosti realizace dalších fází projektu.​

Pokyny pro vzdělávací aktivity

Níže uvedené edukační zdroje budou zveřejněny v období od 1. 7. do 31. 8. 2021 a následně proběhne vyhodnocení efektivity edukačních aktivit formou testu, který jste absolvoval/a před zahájením edukačních aktivit. Edukační prezentace jsou rozděleny do třech hlavních edukačních celků dle tematického zaměření. Věřím, že vám poskytnuté informace napomohou nejen zvýšit znalosti a následně dovednosti, ale povedou i ke zkvalitnění péče. S ohledem na skutečnost, že poskytnuté edukační materiály jsou zveřejněny v editovatelné podobě, dovolujeme si vás upozornit, že jejich obsah podléhá autorskému zákonu a žádnou z jejích částí nelze bez vědomí autorů dále šířit.

Edukační videa

Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info