Projekt PLR

Metodika tvorby laických doporučení k přenosu znalostí na podporu na důkazech založeného rozhodování ve zdravotnictví v České republice

Laická doporučení (z angl. Plain Language Recommendations, PLR) jsou jasná a stručná sdělení v souladu s doporučeními odborných společností, která jsou srozumitelná široké veřejnosti (pacienti a laická veřejnost) a přizpůsobena konkrétním potřebám cílových skupin. V České republice neexistují důkazy na úrovni randomizované kontrolované studie (z angl. Randomized Controlled Trial, RCT), které by zjišťovaly optimální formát předkládání laických doporučení.

Cíl projektu

Provedení studie v České republice u skupiny dospívajících, rodičů a zástupců dospělé populace s cílem ověřit srozumitelnost a využitelnost předkládaných doporučení, která jsou dostupná v laickém jazyce na mezinárodní úrovni. Východiskem pro metodiku studie jsou zkušenosti z tvorby laických doporučení týkající se onemocnění COVID-19 zveřejněných na Recommendations map* (zkráceně RecMap, dostupné na webové stránce https://covid19.recmap.org/).

Výsledky studie budou základem pro vytváření metodiky laických doporučení určené cílovým skupinám v České republice. Vytvořená doporučení v laickém jazyce mají přispět ke zvýšení zdravotní gramotnosti jednotlivců a podpořit proces jejich informovaného rozhodování. V dlouhodobém horizontu pak přispějí k ochraně a podpoře veřejného zdraví a plošným národním doporučením pro tvorbu laických doporučení.

Pozn.
*Recommendations map (RecMap, webová stránka https://covid19.recmap.org/) je volně dostupná „živá mapa“ s doporučeními o onemocnění COVID-19, která kontinuálně shromažďuje a přehledně prezentuje doporučení z nově vznikajících doporučených postupů (Clinical practice guidelines) z celého světa.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info