Slavnostní akt promocí

Studentská léta letos skončila pro bakalářské studijní programy Ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství s titulem Bc. a navazující magisterský studijní program Intenzivní péče s titulem Mgr.

12. 7. 2021 Petra Búřilová

Bez popisku

Absolventky a absolventi svým slibem „zavazuji se a slibuji“ (u bakalářských programů) či „spondeo ac polliceor“ (u navazujících magisterských programů) přijímají nejen titul, ale hlavně závazek být plnohodnotnou součástí zdravotnictví s tím, že budou svá poznání rozvíjet až do konce své profesní dráhy a budou vykonávat svou profesi čestně, zodpovědně a eticky.

V děkovných projevech absolventi rekapitulovali svůj studentský život protkaný zážitky na fakultě, na praxích, se svými spolužáky na společenských akcích. Neopomněli vzdát hold svým nejbližším, kteří je po celou dobu studia všemožně podporovali i všem akademikům, pedagogům a dalším zaměstnancům fakulty. Přikládáme promoční projevy studentů programu Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství, které ilustrují nejen bohatý život studentský, ale i smysl pro humor.

Absolventům, kteří volí další studium na naší fakultě, přejeme, aby další zvolená náročná cesta plnila jejich očekávání. Těm, kteří opouští brány své alma mater, přejeme mnoho zdaru a aby ve svých náročných profesích vždy nacházeli svůj původní záměr: pomáhat nemocným.

Celý tým KOPA blahopřeje všem absolventkám a absolventům!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info