Ve dnech 9. – 13. května 2023 hostovaly na Ústavu zdravotnických věd LF MU dvě mezinárodně uznávané zahraniční odbornice z oboru porodní asistence

Zahraniční kolegyně Mervi Jokinen (UK) a Jolanda Liebregts (NL) byly vřele přivítány přednostkou Ústavu a současně proděkankou pro nelékařské studijní programy na LF MU profesorkou Andreou Pokornou. Po celou dobu pobytu zahraničních kolegyň se o jejich odborný i volnočasový program postaraly PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. a Mgr. Lenka Veselá.

6. 6. 2023 Petra Búřilová

Bez popisku

Zahraniční kolegyně aktivně participovaly ve výuce porodních asistentek se svými přednáškami a workshopy. Byly velkým obohacením jak pro vyučující, tak pro studentky programu porodní asistence, které měly možnost srovnávat systém péče o ženy v mateřství a jeho organizaci v různých evropských zemích s dlouholetou tradicí samostatné práce porodních asistentek v primární i sekundární péči.

Workshopy umožnily studentkám prakticky si vyzkoušet dovednosti a komunikaci se ženou, jejím doprovodem i členy zdravotnického týmu v různých modelových situacích.

Bez popisku

Mervi Jokinen, MSc (Distinction), PG Cert, BSc (Hons), RM,

Professional Advisor, Royal College of Midwives, UK; President European Forum of National Nursing and Midwifery Associations (EFNNMA); Former President, European Midwives Association (EMA). International Council of Midwives (ICM) Council Delegate.

Bez popisku

Mervi se nejprve kvalifikovala jako registrovaná sestra v roce 1981 a poté se stala registrovanou porodní asistentkou v roce 1984 ve Velké Británii, s dalším studiem BSc (Hons) v oboru Professional Practice Midwifery s vyšší úrovní ENB; MSc v oboru sociální intervence pro veřejné zdraví (vyznamenání) z Imperial College London a získání „Adam's Award“. Má za sebou 30 let práce v NHS (Velká Británie) a získávání klinických zkušeností v porodnických službách, zahrnujících všechna praktická prostředí, včetně vedení týmu. Je vášnivou zastánkyní individuální péče zaměřené na ženu a domácí porod, což ji přivedlo do Royal College of Midwives (RCM), aby ovlivnila praxi a politiku na národní úrovni. Do RCM nastoupila v roce 2001 a převzala národní roli jako poradce pro praxi a standardy. Ve své současné profesionální roli působí jako určená zástupkyně RCM s několika externími organizacemi: vládními, odbornými a dalšími nevládními organizacemi, které vyvíjejí zásady a standardy, stejně jako se účastní auditů a výzkumu na národní úrovni. Ve své bývalé mezinárodní pomocné roli předsedkyně Evropské asociace porodních asistentek (EMA 2009-21) měla Mervi strategickou vedoucí úlohu při maximalizaci zastoupení a vlivu EMA v EU a využívání příležitostí k podpoře celkového a reprodukčního zdraví žen. To bylo podpořeno jejím přesvědčením, že šíření osvědčených postupů a pokrok ve všech aspektech porodní asistence bude mít dopad na kvalitu a bezpečnost zdravotní péče o ženy, včetně lobbingu za humanizovaný porod zaměřený na ženu. Aktivně se zapojila do evropského regionu WHO a v roce 2013 se stala místopředsedkyní Evropského fóra národních asociací ošetřovatelství a porodní asistence (EFNNMA) a nyní má roli prezidentky ve výkonné radě. Spolupráce s evropským regionem WHO je prvořadá při realizaci poslání a cílů EFNNMA a při rozvoji ošetřovatelství a porodní asistence v evropském regionu.

Jolanda Liebregts, MSc. Komunitní porodní asistentka v současné době pracující na rozvoji organizace porodní péče v Holandsku zlepšující výsledky péče, což je také téma její doktorské práce. V minulosti pracovala jako regionální manažerka pro KNOV (Královská profesní organizace porodních asistentek).

Bez popisku

Na workshopech spolu s Jolandou participovala také naše pražská kolegyně, porodní asistentka a terapeutka Mgr. Petra Ann Kovarčíková.

Bez popisku

Byl čas také na neformálně strávené okamžiky…

Bez popisku

Všechny zajímavé aktivity a setkání se studentkami proběhly v původních prostorách na Komenského nám. 2. Pozitivní zpětnou vazbu vyjádřily nejen vyučující a studentky, ale také obě zahraniční kolegyně:

„I had wonderful time in Brno and thank you all welcoming me so warmly. Yes laughter, friendship, wise thoughts from you, it has filled me with so much joy. You do amazing work in MUNI and I can see how much your students and everyone respects you.

Believe me I left feeling fantastic truly and continue smiling.

I am sure our paths will continue meet and we share the love of midwifery and quest for knowledge and wisdom. Give my thank you and greetings to everyone. “

Mervi Jokinen

„Thankful for all the experiences of the past days in Brno .

Your students are so nice, smart, wide, wondering and already a promise for midwifery in Czech Republic. At the workshops we met midwives who are willing to find their way to changes. Meeting Mervi was a blessing too. And seeing Radka and Lenka conscientiously navigating and inspiring all students and midwives... unbelievable. A true inspiration for me and us to be part of that...

Thank you so much and looking forward to meeting you again! “

Jolanda Liebregts


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info