Státní závěrečné zkoušky studijního programu Porodní asistence proběhly letos poprvé v prostorách univerzitního kampusu

Dne 7. a 8. června 2023 proběhly úspěšně Státní závěrečné zkoušky (SZZ) ve studijním programu Porodní asistence, tentokrát poprvé v prostorách Ústavu zdravotnických věd alokovaném ve 3. a 5. NP Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) na Kamenici 3. Zkušební komice byla složena jak z akademiků LF MU, tak i klinických odborníků FN Brno.

3. 7. 2023 Petra Búřilová

Bez popisku

Zkoušku v obou dnech zahájila proděkanka pro nelékařské studijní programy a současně přednostka ústavu paní profesorka Andrea Pokorná. Závěrečná zkouška sestávala z obhajoby předložené bakalářské práce (BP), z Porodní asistence (kdy se jedná o souhrnnou zkoušku z porodnictví, gynekologie, neonatologie a porodní asistence) a Behaviorálních věd (kde okruhy zahrnují např. psychologii, sociologii, právo a legislativu, filozofii, edukaci, management ve zdravotnictví a teorii porodní asistence). Studentky, nyní již úspěšné absolventky programu, prokázaly rozsáhlé znalosti a odborně diskutovaly nad dalšími, komisí položenými otázkami. Odměnou jim byla nejen pochvala komise, ale dostaly rovněž drobný dárek v podobě Pinardova stetoskopu. Prezentované bakalářské práce přinesly mnoho zajímavých a inspirativních výsledků, které lze zúročit jak v klinické praxi, tak i ve výuce oboru (viz tabulku s konkrétními zpracovanými tématy níže). Práce je možné vyhledat z odkazu: https://theses.cz/.

Tabulka: Absolventky a témata obhájených bakalářských prací v rámci SZZ 2023

Petra Cuberová

Vliv věku rodičky na plodnost a těhotenství

Anna Šanderová

Syndrom třeseného dítěte

Veronika Moncoľová

Edukačný projekt: Prirodzené prejavy plodnosti u žien

Hana Dobešová

Jak zpětně hodnotí otcové přítomnost u porodu svého dítěte

Lenka Kellnerová

Možnosti individualizace intervencí během třetí doby porodní u low risk rodiček

Eliška Pasnišinová

Porod mrtvého dítěte ve třetím trimestru očima žen

Dominika Vižďáková

Porovnanie systému starostlivosti o ženu v šestonedelí v Česku a vo vybraných krajinách Európy

Barbora Šťastná

Proces asistované reprodukce očima mužů

Patricie Pechová

Cesta k rodičovství lesbického páru

Kateřina Chaloupková

Rizikové faktory poporodní močové inkontinence

Anežka Čalkovská

Bezpečnost užívání bylin v těhotenství

Hana Martinková

Indukce abortu z důvodu vrozené vývojové vady pohledem ženy

Zprávu podává garantka Studijního programu Porodní asistence doktora Radka Wilhelmová.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info