Slavnostní otevření Centra reprodukční medicíny při GPK FN Brno a prezentace studijního programu Porodní asistence LF MU

Dne 23. 9. 2022 proběhlo v parku na Obilním trhu slavnostní otevření Centra reprodukční medicíny při GPK FN Brno.

7. 10. 2022 Petra Búřilová

Bez popisku

Ústav zdravotnických věd, LF MU zde vzorně a s úsměvem reprezentovaly studentky druhého ročníku studijního programu Porodní asistence Bc. Tereza Krausová, Halka Vašinková a Simona Drlíčková. Zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti představily svůj studijní program a práci porodních asistentek. Akce se zúčastnil také děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., proděkanka LF MU a přednostka Ústavu zdravotnických věd prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D., garantka studijního programu Porodní asistence a oborová vyučující Mgr. Lenka Veselá.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info