Prezentace záměru a východisek projektu AZV s názvem Kvalita poskytované prenatální a perinatální péče očima českých žen

Dne 25. 4. 2022 jsme se zúčastnily s vyzvaným sdělením „V. Vedecké konferencie pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou“ v Banské Bystrici. Konference se zabývala tématem Samostatné praxe v pôrodnej asistencii (možnosti a realita), a také kvalitou péče poskytované ženám v mateřství. Konferenci pořádala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

11. 5. 2022 Petra Búřilová

Bez popisku

Prezentována byla první etapa projektu AZV ČR Kvalita poskytované prenatální a perinatální péče perspektivou českých žen, který je řešen na Ústavu zdravotnických věd (ÚZV) LF MUNI ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou (GPK) FN Brno. Hlavním obsahem sdělení byl záměr, východiska a současný stav realizace projektu. Naším cílem bylo představit zahraniční kontext sledovaného tématu kvality péče a determinanty, které mohou ovlivnit kvalitu péče poskytovanou zdravotníky, viděnou očima žen. Náš příspěvek byl kladně přijat a současně rozpoutal dlouhou a bouřlivou diskuzi. V rámci diskuze se objevily i specifické kazuistiky ze slovenské klinické praxe, na kterých bylo možné demonstrovat současný stav a také jeho možná východiska. Se slovenskými kolegyněmi jsme navázaly spolupráci a zároveň jsme je vyzvaly k účasti na první konferenci Centra porodní asistence GPK FN Brno (13. a 14. května 2022), na jejíž organizaci za ÚZV LF MU participujeme.

Na společné fotce zleva: PhDr. Elena Drapáčová, vrchní porodní asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Banské Bystrici; PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D., ÚZV LF MUNI; Mgr. Lenka Veselá, ÚZV LF MUNI; PhDr. Adriana Němčoková, Ph.D., viceprezidentka SKSaPA pro porodní asistentky.

Zprávu podává: Lenka Veselá a Radka Wilhelmová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info