Praktická zkouška studijního programu Zdravotnické záchranářství

8. 6. 2021 Petra Búřilová

Bez popisku
Praktická část Státní závěrečné zkoušky studentů 3. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se konala ve Výukovém a vzdělávacím středisku ZZS JmK. Studenti měli během zkoušky prokázat praktické dovednosti a znalosti z oboru urgentní medicíny. Každý z nich řešil modelovou situaci na jiné téma, přičemž pacienta představovaly vyspělé simulátory. Studenti poskytovali péči například dítěti s hypertermií, zasahovali u krvácení ženy po porodu, ošetřovali muže s infarktem či trauma motocyklisty. „Byla jsem studentům k dispozici v roli záchranářky, která přijede na místo události. Jejich úkolem bylo najít správný postup, já jsem pak plnila jejich pokyny. Musím říct, že studenti byli šikovní, rozhodně to nebyla jednoduchá zkouška,“ říká Vlasta Vařeková, vedoucí oddělení vzdělávání jihomoravské záchranky. Součástí týmu, který simulace připravil a poskytl odborné zázemí, byli lektoři Simona Večerková a Michal Jakubů.
Závěrečných zkoušek se zúčastnili Jitka Zemanová, Martin Slezák, Dagmar Seidlová, Michal Pospíšil a Terézia Knejzlíková ze společných pracovišť Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jejich úkolem bylo zhodnotit řešení, které studenti při poskytování péče o pacienta zvolili. „Paleta situací, které jsme měli pro studenty připravené, byla různorodá. Mezi simulacemi se objevily kazuistiky pacientů všech věkových kategorií, různých stavů a v rámci prostředí probíhaly simulace jak v přednemocničním prostředí ve výjezdových skupinách, tak i v nemocničním prostředí na urgentním příjmu. Připravit se na takto rozsáhlou zkoušku je proto velmi náročné a naši studenti se s tím vypořádali velice dobře,“ vysvětluje Michal Pospíšil. Proděkanka pro nelékařské studijní programy a zároveň přednostka pracoviště, na němž je studijní program garantován, Andrea Pokorná k tomu dodává: „Vysoce oceňuji možnost spolupráce s lektorským týmem jihomoravské záchranky a využívání prostor pro výuku, protože považuji toto spojení za logické a oboustranně přínosné.“
Studentům záchranářství přejeme hodně úspěchů také u ústní části Státní závěrečné zkoušky. A pak… ať je jejich povolání naplňuje a přináší jim radost.
Držíme pěsti všem budoucím zdravotnickým záchranářům! 🍀✊

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info