Organizační pokyny pro studenty ke Státním závěrečným zkouškám v AR 2023/2024

Konkrétní termíny a časové rozpisy naleznete v aktualitě.
Okruhy ke Státní závěrečné zkoušce naleznete pod jednotlivými studijními programy.

30. 5. 2024 Petra Búřilová

Bez popisku

Níže jsou uvedeny základní organizační pokyny ke SZZ, které mohou být následně upřesněny koordinátorem studia:

 • Ke SZZ se dostavte v 7:15 hod., v 7:30 hod. si vylosuje otázky první skupina studentů, viz rozpis studentů k SZZ.
 • V 8:00 hod. proběhne slavnostní zahájení SZZ (za přítomnosti všech studentů konajících zkoušku v daný termín).
 • Realizace SZZ dle časové harmonogramu, viz rozpis studentů SZZ.
 • Výsledné hodnocení a známky za jednotlivé předměty ze SZZ se nezapisují do tištěné podoby indexu, ale pouze do elektronické verze protokolu v IS MUNI.
 • Do prostor konání SZZ si s sebou vezměte pouze vlastní psací potřeby (pro písemnou přípravu před zkouškou) a malou láhev s nápojem k občerstvení.
 • Ke SZZ si připravte krátké slovní představení závěrečné práce (v maximální délce 2 – 5 minut) pro komisi, které bude shrnovat:
 1. Téma, vedoucí a oponent BP/DP.
 2. Cíle práce.
 3. Popis cílové populace (respondenti, informanti, prostředí) a metodika výzkumu (kvantitativní, kvalitativní) – realizaci výzkumu/studie.
 4. Nejvýznamnější výsledky/zjištění. Limitace realizace.
 5. Doporučení pro praxi.

Dovolujeme si vás upozornit, že účast školitele/vedoucího závěrečné práce u SZZ není povinná. V případě, že byla závěrečná práce ohodnocena známkou horší než C (dobře), pozvěte prosím školitele/vedoucího závěrečné práce k obhajobě, oponent bude v takovém případě ke SZZ pozván koordinátorem Dr. Búřilovou.

Přejeme vám mnoho sil a těšíme se na setkání při SZZ.

V případě dalších dotazů kontaktujte elektronickou poštou koordinátora studijního programu, či administrativní podporu (ideálně za celou studijní skupinu).

Harmonogramy ke Státním závěrečným zkouškám:

Zdravotnické záchranářství

Porodní asistence

Veřejné zdravotnictví

Intenzivní péče

Všeobecné ošetřovatelství

Tajemníci SZZ:

PhDr. Petra Búřilová, BBA

Gabriela Rozínková


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info