Organizační pokyny pro studenty ke Státním závěrečným zkouškám v AR 2020/2021

21. 5. 2021 Petra Búřilová

Bez popisku

Níže jsou uvedeny základní organizační pokyny ke SZZ, které mohou být následně upřesněny koordinátorem studia, či vedoucím ročníku:

 • Ke SZZ se dostavte v 7:15 hod., v 7:30 hod. si vylosuje otázky první skupina studentů, viz rozpis studentů k SZZ.
 • V 8:00 hod. proběhne slavnostní zahájení SZZ (za přítomnosti všech studentů konajících zkoušku v daný termín).
 • Realizace SZZ dle časové harmonogramu, viz rozpis studentů SZZ.
 • Výsledné hodnocení a známky za jednotlivé předměty ze SZZ se nezapisují do tištěné podoby indexu, ale pouze do elektronické verze protokolu v IS MUNI.
 • Do prostor konání SZZ si s sebou vezměte pouze vlastní psací potřeby (pro písemnou přípravu před zkouškou) a malou láhev s nápojem k občerstvení. V případě prezentace výstupů práce – informačních/edukačních materiálů v podobě letáků/brožur v průběhu obhajoby BP/DP prosíme o jejich omyvatelnou/zalaminovanou podobu (minimálně vloženo do euroobalu).
 • Ochranné pomůcky (např. respirátor třídy FFP2) užívejte dle aktuálně platného nařízení vlády ČR.
 • Ke SZZ si připravte krátké slovní představení závěrečné práce (v maximální délce 2 – 5 minut) pro komisi, které bude shrnovat:
 1. Téma, vedoucí a oponent BP/DP.
 2. Cíle práce.
 3. Popis cílové populace (respondenti, informanti, prostředí) a metodika výzkumu (kvantitativní, kvalitativní) – realizaci výzkumu/studie.
 4. Nejvýznamnější výsledky/zjištění. Limitace realizace.
 5. Doporučení pro praxi.

Dovolujeme si vás upozornit, že účast školitele/vedoucího závěrečné práce u SZZ není povinná (také s ohledem na hygienicko-epidemiologickou situaci). V případě, že byla závěrečná práce ohodnocena známkou horší než C (dobře), pozvěte prosím školitele/vedoucího závěrečné práce k obhajobě, oponent bude v takovém případě ke SZZ pozván koordinátorem Dr. Búřilovou.

Přejeme vám mnoho sil a těšíme se na setkání při SZZ.

V případě dalších dotazů kontaktujte elektronickou poštou koordinátora studijního programu, či administrativní podporu (ideálně za celou studijní skupinu).

Harmonogramy ke Státním závěrečným zkouškám kombinovaná forma studia:

Ošetřovatelství

Porodní asistence

Zdravotnické záchranářství

Intenzivní péče

Tajemníci SZZ:

PhDr. Petra Búřilová, BBA (VS, IP)

Gabriela Rozínková (ZACH, PA)

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info