"Nové výzvy v hojení ran“ a V. odborné sympozium „Dekubity“

25. 3. 2022 Petra Búřilová

Bez popisku

Ve dnech 24. – 25. 3. 2022 proběhla odborná konference „Nové výzvy v hojení ran“ a V. odborné sympozium „Dekubity“, které se konaly v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce byla pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a České společnosti pro léčbu ran (ČSLR).

Odborný program konference byl sestaven z vyzvaných sdělení. Cílem konference bylo podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci v managementu ran, a především ke zkvalitnění profesní činnosti.

Hlavním odborným garantem byla prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. spolu s organizačním výborem. Přednášky byly řazeny tak, aby nejprve umožnily prezentaci informací k problematice dekubitů na národní úrovni a následovaly přednášky zaměřené na předání lokálních zkušeností s prevencí, monitorováním a léčbou dekubitů v ČR a rovněž v zahraničí. Součástí konference byla i a možnost sdílet zkušenosti důležité pro preventivní postupy v rámci workshopů.

Vybraná odborná sdělení budou k dispozici v suplementu periodika České a Slovenské neurologie a neurochirurgie v podobě odborných článků tak, aby se účastníci mohli k významným informacím vrátit a využít je ve své klinické či akademické praxi.

VI. odborné sympozium dekubitů bude organizováno jako součást EPUAP 2022, který se uskuteční v Praze v Clarion kongres hotelu ve dnech 14. – 16. 9. 2022.

Srdečně zváni jsou nejen všichni účastníci letošního ročníku Sympozia.

V průběhu konference přispěli účastníci konference v materiální sbírce „ŽENY ŽENÁM“. Organizátoři konference všem dárcům děkujÍ a níže je fotodokumentace toho, jak bylo vše roztříděno a předáno ženám ubytovaným v CDV MU Šlapanice A NCO NZO. DĚKUJEME MOC!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info