Mezinárodní den sester

Každoročně si 12. května připomínáme narození anglické ošetřovatelky Florence Nightingale a slavíme Mezinárodní den sester (ošetřovatelství). Tato „Dáma s lampou“, jak jí bylo přezdíváno, se věnovala péči o nemocné a raněné vojáky v Krymské válce a v 19. století založila ošetřovatelskou školu a domov pro sestry v Londýně (The Nightingale Home and Training School for Nurses, St. Thomas´s Hospital). Florence Nightingale významně přispěla k rozvoji ošetřovatelství a vzdělávání sester a byla vzorem pro mnoho dalších žen, které zasvětily svůj život péči o nemocné, rozvoji profese sestry a samotného ošetřovatelství. Dodnes je vnímána jako zakladatelka vědeckého přístupu k ošetřování a zejména k evidenci dat, které lze využít ke sledování dopadů péče a jejímu zkvalitňování.

12. 5. 2022 Petra Búřilová

Bez popisku

Připomeňme si při příležitosti Mezinárodního dne sester také roli mužů v ošetřovatelství. Muži se do dějin ošetřovatelství zapsali již v jeho raném vývoji a ačkoli jsou dnes oproti ženám v menšině, vždy tomu tak nebylo. Podíváme-li se hluboko do historie, zjistíme, že v roli ošetřovatelů převažovali muži nad ženami a své oprávněné místo v ošetřovatelství si rozhodně vybudovali, i když se postupně ošetřovatelství stalo silně feminizovaným oborem. V povolání všeobecné sestry pracuje v České republice přibližně dva tisíce mužů a jsou nejen velmi vítaným zpestřením ryze ženských ošetřovatelských týmů, ale zejména důležitou posilou v oblastech, v nichž je nezbytné skloubit mužnou sílu, schopnost rozhodování a zároveň citlivý přístup k nemocným. Na našem pracovišti Ústavu zdravotnických věd na LF MU máme několik kolegů – všeobecných sester a jsme rádi, že jsou součástí našeho týmu. Ve studijním programu Všeobecné ošetřovatelství bychom byli rádi, kdyby se počet mužů – studentů a úspěšných absolventů navýšil.

Stejně tak jako v historii, i v současnosti, čelí ošetřovatelství novým těžkým výzvám, ať již pandemii onemocnění COVID-19 nebo válce na Ukrajině. Nezbývá než se jim postavit se vztyčenou hlavou a společnými silami, vzájemnou podporou a spoluprací všech zdravotníků je zdárně zdolat.

I my na Ústavu zdravotnických věd jsme hrdou součástí komunity nelékařských zdravotnických pracovníků, která zahrnuje multiprofesní a multidisciplinární týmy, pečující o zdraví v rámci prevence nemocí i poskytování pomoci nemocných a podpory osobám s nevyléčitelnou nemocí.

K příležitosti Mezinárodního dne sester přejeme všem zdravotníkům, našim kolegyním a kolegům pevné zdraví, osobní a profesní spokojenost a děkujeme za vaši obětavou práci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info