Mezinárodní den sester

12. 5. 2021 Petra Búřilová

Bez popisku

Milé kolegyně, milí kolegové,

jistě všichni víte, že na dnešek připadá Mezinárodní den sester a ošetřovatelek, který je připomenutím jejich obětavé práce již od roku již od roku 1965. Ráda bych Vám poděkovala touto cestou za Vaši práci. Všeobecné sestry a ošetřovatelky jsou nazývány páteří zdravotnického systému. Bez jejich každodenní obětavé práce a empatie k pacientům, ale i jejich blízkým a dalším laickým pečujícím a samozřejmě, že i přístupu k dalším členům zdravotnického týmu by nebyl provoz na jednotlivých klinikách a ambulancích možný. Role sester je nezastupitelná. Uvědomovala si to již „Dáma s lucernou“ – Florence Nightingale, anglická ošetřovatelka, když se v 19. století věnovala péči o nemocné a zraněné anglické vojáky a v roce 1860 založila první zdravotnickou školu pro ženy v Anglii. Vytvořila základy ošetřovatelského modelu a principy péče o pacienty, které platí dodnes. 12. květen, den jejího narození, se proto stal svátkem všech jejích následovatelek. Právě proto je letošní poděkování směřováno i na všechny pedagogy a akademické pracovníky i další zaměstnance LF MU, kteří se na profesním vzdělávání nejen sester, ale i dalších nelékařských zdravotnických pracovník, podílejí.

Pokrok v medicíně a zdravotní péči významně ovlivňuje i roli všeobecné sestry, ale podstata lidského přístupu a snahy pomáhat zdravým lidem v prevenci nemocí a trpícím i nemocným v léčbě, zůstává neměnná. Vážím si toho, že naše studenty k lidskému přístupu vedete.

Význam ošetřovatelské profese byl akcentován i v souvislosti s pandemií a je celospolečensky nezpochybnitelný.  

VELKÉ DÍKY Andrea Pokorná


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info