Kurz v Miláně

Studenti a profesionálové zdravotnických oborů dostali příležitost pod záštitou evropské univerzitní aliance 4EU+ rozšířit si své znalosti a dovednosti na hybridním kurzu „Porod a pánevní dno“. Hlavním organizátorem akce, Univerzitou Karlovou, nám byla nabídnuta místa v pilotní fázi kurzu. Nadšeně jsme se příležitosti, jakožto studentky programu Porodní asistence, chopily. Naše prvotní obavy, jestli budeme již v druhém ročníku schopny rozumět všemu probíranému, brzy rozptýlil hlavní organizátor projektu profesor Khaled Ismail.

16. 10. 2022 Petra Búřilová

Bez popisku

Kurz začal celodenním online školením zaměřeným na nejnovější teoretické poznatky v péči o pánevní dno během porodu. Nabídka témat a perspektiv byla vzhledem k multioborovému zastoupení pestrá. Dostali jsme se tak od anatomie pánevního dna přes porod až k ošetření porodního poranění. I skrze virtuální prostředí nám přednášející předali informace velmi živě, především skvěle zpracovanými obrazovými simulacemi a sdílením kazuistik.

Další týden jsme vyrazili „hands-on“ na druhou část kurzu do Milána. Kurz se konal v moderním kampusu veterinární fakulty Univerzity Degli Studi di Milano, vzdáleném necelou hodinu jízdy z centra Milána. Na domluveném místě jsme poznaly celou českou skupinu, která sestávala z našich tří kolegyň ze třetího ročníku, lékařek z FN Brno a mediček z Karlovy Univerzity. Po příjezdu na kampus a seznámení s italskými účastnicemi následovalo úvodní krátké zopakování teoretických základů anatomie a šití profesorem Fabio Acocellou. Následně jsme se ze seminární místnosti všichni přesunuli do laboratoře, kde na nás čekaly přichystané simulátory šití. Ještě předtím, než jsme k nim usedli, prošli jsme si na torzu simulaci porodu, u kterého nám porodní asistentka doktorka Margarita Manresa, pomáhala pilovat techniku. Poté jsme přešli k šití. Na učících destičkách jsme zkoušeli správnou techniku vpichu a vedení stehů. Jelikož jsme my dvě byly jediné, kdo držel jehelec a pinzetu v rukou poprvé, užily jsme si tuto část asi nejvíce. Po lehkém obědě a mnoha zajímavých konverzacích se zdravotnickými pracovníky z Itálie na nás čekal realističtější nácvik ošetření epiziotomie, totiž šití řezu provedeném na vepřovém srdci. Naše první srdce jsme zašívaly sice o trochu déle, zato však s pravým začátečnickým nadšením a láskou. Ku pomoci nám byla jak porodní asistentka Manresa, tak lékařky z FN Brno, které přijely rovněž jako účastnice kurzu.

Když jsme setřely pot z čela a formaldehyd z rukavic, přistál před námi další vepřový exemplář, na kterém jsme měly příležitost trénovat poranění 4. stupně, tedy rozsah, k jehož ošetření porodní asistentka v ČR ale nemá kompetenci. Společnými silami jsme se o všechny potřebné vrstvy k zašití postaraly a s radostí konstatovaly, že to bylo naštěstí naposledy.

Vzhledem k tomu, že přidělené stipendium pokrývalo cestovné a ubytování od 3. do 5. října, měly jsme prostor před zahájením i po skončení prozkoumat město. Stihly jsme si tak dopřát italské „deve avere“, jako je pizza, gelato, víno a šik italskou kosmetiku. Nevynechaly jsme ani dech beroucí Katedrálu Narození Panny Marie, z jejíž střechy jsme měly celé okolí jako na dlani. I přes značnou únavu zapříčiněnou zpožděním našeho letu se z kurzu vracíme plné zážitků a nadšení, které nám přináší další zápal dozvědět se více o tom, jak nejlépe ženu provést výjimečným a současně velmi zranitelným obdobím těhotenství, porodu a šestinedělí. Velké díky patří organizátorům kurzu z Karlovy Univerzity, přednostce našeho ústavu paní profesorce Pokorné a garantce našeho studijního programu paní doktorce Wilhelmové, které nám nabídku zprostředkovaly a bez jejichž praktické pomoci bychom se kurzu nemohly zúčastnit. Současně velké díky posíláme za laskavou a zapálenou péči lektorům a přednášejícím. S hrdostí a v pohodlí modrých triček a s fakultními jmenovkami jsme, díky MEDshopu a paní bakalářce Urbanové, reprezentovaly naši lékařskou fakultu a univerzitu. Všem, kteří nám k cestě pomohli, děkujeme.

A vám, milé studijní kolegyně a kolegové, posíláme podporu a výzvu k tomu, abyste neváhali a věnovali se svému studiu více, než od nás žádají předmětové osnovy v ISu. To, co si za to se sebou odnesete, se totiž jenom ve třídě vysedět nedá.

Tereza Krausová, Kateřina Herbstová, studentky 2. ročníku PA LF MUNI


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info