Když studenti herectví spolupracují se studenty záchranářství

V letošním roce jsme na Ústavu zdravotnických věd LF MU již podruhé využili spolupráce s Janáčkovou akademii múzických umění v Brně. Při výuce předmětu Neodkladná péče v psychiatrii – cvičení ztvárnili role pacientů - figurantů studenti 3. ročníku JAMU studijního programu Herectví, specializace Činoherní herectví. Pro studenty 3. ročníku LF MU programu Zdravotnické záchranářství byla výuka v uvedeném předmětu poslední kontaktní výukou v podmínkách odborných učeben před zahájením odborných stáží v rámci jejich studia.

23. 5. 2024 Petra Búřilová

Bez popisku

Bylo úžasné vidět, jak skvěle jsou obě skupiny studentů připraveny vykročit do profesního života. Herci - pacienti nedali našim záchranářům nic zadarmo a budoucí záchranáři měli možnost ukázat, jak dobře umí pracovat s pacienty s projevy psychických problémů a psychiatrickým onemocněním.

Bylo připraveno celkem 5 simulovaných scénářů s různými typy psychických potíží, např. pacient pod vlivem návykové látky, depresivní pacient, pacient s bludy nebo panickou atakou. Po realizaci každého scénáře poskytli vyučující i figuranti zpětnou vazbu studentům.

Velmi si ceníme ochoty kolegů z JAMU spolupracovat na profesní přípravě zdravotnických záchranářů. Pro studenty je důležitý a přínosný pohled laika v roli pacienta. A jaký je pohled studentů Zdravotnického záchranářství?

„Když nám bylo řečeno, že přijdou studenti z JAMU a budou nám hrát psychiatrické pacienty, vzbudilo to v nás jistou dávku nervozity. Naposledy jsme pořádně řešili komunikaci s psychiatrickým pacientem a psychiatrické diagnózy v prváku a od té doby se naše hlavy zaplnily úplně jinými vědomostmi. Jakmile jsme ale došli na hodinu a byli nám představeni dva sympatičtí studenti herectví, nervozita z nás opadla. To jsme ale ještě nevěděli, co nás čeká. Ve chvíli, kdy přišly na řadu scénáře, a usměvavý Michal se proměnil v muže, kterého postihla panická ataka nebo drogově závislého, museli jsme přemýšlet, jestli je to opravdu jen herecký výkon. A Anička, která naprosto důvěryhodně předvedla ženu s halucinacemi a pak depresi, to jen podtrhla. Naštěstí se ukázalo, že nás studium připravilo na vše a dvoučlenné posádky bez větších obtíží vyřešily všechny kazuistiky, které pro nás byly nachystané,” uvedla za celou třídu Iva Jedovnická.

Studenti herectví Anička a Michal uvedli, že rádi pomohli a setkali se s partou šikovných budoucích profesionálů.

"Těším se na další spolupráci. Také bych ráda poděkovala panu prof. Ing. Davidu Strnadovi a panu doc. Mgr. Igoru Dostálkovi za velmi vstřícnou spolupráci a paní prof. PhDr. Andree Pokorné Ph.D. za podporu celé akce.“ uvedla garantka a lektorka předmětu Neodkladná péče v psychiatrii cvičení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info