Juniorská akademie s názvem #Můžu být sestra? Přijď si to vyzkoušet!

Dne 3. 12. 2022 se na pracovišti Ústavu zdravotnických věd (ÚZV) uskutečnil kurz z nabídky Juniorské akademie s názvem #Můžu být sestra? Přijď si to vyzkoušet!

Program sobotního kurzu byl zahájen krátkým představením pracoviště a možnostmi studia na ÚZV LF MU. V průběhu kurzu se frekventanti:

  • naučili správné technice mytí a dezinfekce rukou, správnost provedení si ověřili pod UV lampou;
  • získali informace o nutriční podpoře, zjistili, co je sipping, jaké jsou možnosti forem a zásady užívání, zajímavostí je, že společně zvolili vanilkou příchuť nutričního nápoje za nejlahodnější;
  • naučili měřit krevní tlak s pomocí tonometru a fonendoskopu, změřili si pulz a saturaci, naučili se naměřené hodnoty vyhodnotit;
  • vyzkoušeli si simulační model stáří; zjistili, k čemu slouží seniorská obálka a I.C.E. karta;
  • naučili principy odběru krve na simulačním modelu;
  • vyzkoušeli si různé možnosti zajištění dýchacích cest na simulačním modelu;
  • zdokonalili se v technice kardiopulmonální resuscitace (KPR).

6. 12. 2022 Petra Búřilová

Bez popisku

Čtyřhodinový program „utekl“ velice rychle. Užili jsme si znamenitý čas i díky skvělým účastníkům kurzu, kteří se velice aktivně hlásili ke všem aktivitám, všechno si s nadšením zkoušeli, zajímali se a doptávali se na odborné věci. Zjistili, že práce všeobecné sestry vyžaduje odbornou erudici, důslednou přípravu a koordinaci činností. …. A že všeobecnou sestrou mohou být i muži. Pro účastníky kurzu bylo překvapující, jaké penzum informací musí studenti studijního programu Všeobecné ošetřovatelství získat a jak náročná i zodpovědná je příprava na profesi a výkon povolání Všeobecné sestry.

Poděkování patří všem lektorům, kteří celý kurz připravili a zrealizovali (abecedně bez titulů):

- z řad akademiků – Natália Beharková, Pavel Kůřil, Andrea Menšíková, Edita Pešáková, Jiřina Večeřová

- studentům – Adéla Hédlová, Kateřina Jochmanová, Kateřina Kantorová, Patricie Křížová, Adriana Matláková.

Druhý kurz proběhne 31. 1. 2023 od 14-18 hod., více informací viz webová stránka Juniorské akademie LF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info