ERASMUS+ Program mobility akademických pracovníků

Ve dnech 12. až 15. června 2023 hostovaly na Ústavu zdravotnických věd LF MU kolegyně ze Slovenska – doc. PhDr. Mária Sováriová Soósová, Ph.D. a PhDr. Renáta Suchanová, Ph.D. z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

15. 6. 2023 Petra Búřilová

Bez popisku

Cílem pobytu bylo sdílení odborných znalostí a zkušeností z oblasti vzdělávání v ošetřovatelství, možnosti jeho zkvalitňování a úskalí, se kterými se v českém a slovenském pregraduálním a postgraduálním vzdělávání potýkáme. Kolegyně si také prohlédly výukové prostory našeho pracoviště, Univerzitní kampus Bohunice, navštívily Simulační centrum LF MU a klinická pracoviště FN Brno.

Sdílení odborných poznatků a zkušeností bylo oboustranně velmi přínosné. Těšíme se na nové možnosti budoucí spolupráce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info