ERAMUS mobilita akademických pracovníků z Polska

Minulý týden hostovaly na Ústavu zdravotnických věd dr. Justyna Cwajda-Białasik a dr. Paulina Mościcka z Fakulty zdravotnických studií, Collegium Medicum univerzity Mikuláše Koperníka v Bydgoszczi.

24. 4. 2023

Bez popisku

V rámci mobility akademických pracovníků ze zahraniční jsme v minulém týdnu na Ústavu zdravotnických věd přivítali kolegyně z polského města Bydgoscz. Hlavním cílem pětidenního pobytu bylo sdílení zkušeností a poznatků v oblasti managementu hojení ran.

Dr. Cwajda-Białasik a dr. Mościcka si prohlédly některá klinická pracoviště FN Brno. Na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství měly možnost pasivní účasti při převazu pacienta s NPWT (Negative Pressure Wound Therapy) v akademické klinické studii. Navštívily a prohlédly si Chirurgickou kliniku (oddělení jednodenní chirurgie, lůžkové oddělení chirurgické kliniky, JIP a stomaporadnu). Dále se zajímaly o způsob výuky praktických dovedností studentů LF MU, v této souvislosti ocenily zázemí a vybavení odborných učeben UZV. Prohlédly si také některé části SIMU centra a navštívily Anatomické muzeum LF MU. Zbývající volný čas využily k prohlídce centra Brna, nejvíce je zaujal Labyrint pod Zelným trhem.

Na základě úspěšného průběhu návštěvy se kolegyně s prof. PhDr. Andreou Pokornou, Ph.D. a jejím týmem domluvily na další spolupráci a následné mobilitě studentů a akademiků. Vzhledem k profesní specializaci obou kolegyň byla návštěva zakončena pozváním na konferenci s mezinárodní účastí
o hojení chronických ran, kožních defektů a reparací tkání RANDE 2023 a byly rovněž motivovány k účasti na konferenci EPUAP. Obě odborné akce se uskuteční v září 2023. Těšíme se nejen na odborná sdělení kolegyň, ale rovněž na další zajímavou spolupráci v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a výzkumu v managementu nehojících se ran.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info