Druhá celostátní konference porodní asistence v Brně

Bezpečně, s respektem, společně, to bylo motto 2. celostátní konference porodní asistence, která se uskutečnila 12. a 13. května v Brně. Zúčastnilo se jí přes 150 porodních asistentek a zaznělo 24 konferenčních příspěvků. Setkání odbornic z pracovišť celé České republiky, ale také významných hostů ze zahraničí, umožnilo účastnicím sdílet své zkušenosti z praxe i nabýt nové znalosti.

24. 5. 2023 Petra Búřilová

Bez popisku

Dvoudenní konference se skládala z páteční teoretické a sobotní praktické části. Páteční program byl situován v kongresovém centru hotelu Continental. Konferenci zahájil přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) FN Brno docent Vít Weinberger společně s proděkankou pro nelékařské programy LF MU profesorkou Andreou Pokornou. Zazněly také dvě zdravice, od poslankyně Olgy Richterové a náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice. Přednášková část byla rozdělena do čtyř bloků. V prvním vystoupili zahraniční hosté a zástupkyně profesní organizace porodních asistentek s tématy „Porodní asistence v národním a mezinárodním kontextu“. Ve druhém zazněly příspěvky týkající se „Spokojenosti žen s péčí v mateřství“ a také reálné příběhy žen. Třetí blok byl věnován „Komunitní porodní asistenci a podpoře kojení“. Závěrečná část byla složena z odborných sdělení, které řešily „Prevenci porodních poranění a dalších komplikací a péči o ženy po perinatální ztrátě“. Teoretickou část konference pak zakončila vedoucí porodní asistentka Centra porodní asistence GPK FN Brno doktorka Miloslava Kameníková, která říká, že je nezbytné naplňování a přiznávání kompetencí porodních asistentek. Náměty a sdílení praktických zkušeností pak pokračovalo při neformálním večerním setkání v restauraci hotelu.

Sobotní praktická část byla koncipovaná formou workshopů, které se uskutečnily v prostorách Simulačního centra LF MU na Kamenici a Ústavu zdravotnických věd LF MU na Komenského náměstí. Účastnice si mohly vyzkoušet své praktické dovednosti v různých modelových situacích. Workshopy v Simulačním centru nabídly možnost zopakovat si specifické intervence např. porod koncem pánevním a dystokii ramének. Další dva workshopy na Komenského náměstí představily témata nácviku „Ultrazvukové diagnostiky“ a tzv. měkkých dovedností v „Modelových situacích v porodní asistenci“, který vedla hostující zahraniční odbornice. Na organizaci ostatních workshopů se podíleli lékaři a porodní asistentky z GPK a také odbornice z ÚZV LF MU doktorka Radka Wilhelmová a magistra Lenka Veselá. Radka Wilhelmová, garantka studijního programu porodní asistence, říká: „Konference přinesla témata, která jsou pro další rozvoj oboru zásadní. Všichni zúčastnění by se jako přímí účastníci poskytování péče ženám v mateřství měli ve výsledku cítit bezpečně jak v oblasti odborné, tak i v oblasti mezilidských vztahů, které jsou pro pozitivní výsledek zásadní. Proto je třeba pozornost věnovat nejen spokojenosti žen, ale i péči o porodní asistentky.“ Konference se v obou dnech účastnily také studentky studijního programu Porodní asistence, které měly zajištěnu bezplatnou účast a současně pomáhaly s organizací.

Zpětná vazba účastníků přinesla velmi pozitivní ohlasy. „Děkuji za příjemně strávený den. Bylo to obohacující. Příběhy žen s porodní depresí byly silné a inspirující. Velmi zajímavé byly mimo jiné i poporodní příběhy a dotazování žen po porodu,“ popsala jedna z účastnic. Předběžný termín 3. ročníku celostátní konference porodní asistence je určen na 17. a 18. května 2024. Na základě dotazníkového průzkumu mezi účastníky se již nyní můžete těšit na rozšíření programu o sekce chyby a omyly v praxi, kazuistiky, sdílení vlastních zkušeností nebo komunikační dovednosti.

Odbornou garanci nad akcí převzalo Centrum porodní asistence (CPA) Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) Fakultní nemocnice Brno, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických věd (ÚZV) a Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Celá akce pak byla podpořena projektem Ústavu zdravotnických věd LF MU ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno č. NU21-09-00564 Kvalita poskytované prenatální a perinatální péče pohledem českých žen“.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info