Dotazníkový průzkum: "Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19"

3. 11. 2021 Petra Búřilová

Bez popisku

Dotazník je součástí průřezové studií, která si klade za cíl vyhodnotit postoje zdravotnických pracovníků v ČR vůči třetím (posilovacím) dávkám vakcín COVID-19. Jsme si vědomi toho, že se situace v klinické praxi zhoršuje a je na Vás vyvíjen opět vyšší pracovní tlak, nicméně je pro nás důležité znát Vaše názory v rámci celé populace zdravotnických pracovníků napříč Českou republikou.

Dotazník obsahuje 19 otázek, jejichž zodpovězení bude trvat přibližně 5 minut. Prosím, předejte případně odkaz na vyplnění i Vašim kolegům v klinické praxi.

Dotazník je zcela anonymní. Odpovědi na otázky nebudou nijak spojovány s konkrétní fyzickou osobou. Správcem získaných dat je Masarykova univerzita (MUNI) a data budou použita výhradně pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Data nebudou zpřístupněna ani použita jinými institucemi ani nebudou využita pro jiné účely. Získaná data budou zpracována a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně jeden rok). Po dokončení projektu budou získaná data zašifrována a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci opatření k zajištění integrity výzkumu.

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, email: abanoub.riad@med.muni.cz. Michal Koščík Ph.D., email: koscik@med.muni.cz. PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz. Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta Pavilon A21/315 – Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika. Tel: 549 49 3312. Prof. PhDr. Andrea Pokorná. Ph.D, Oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR, andrea.pokorna@uzis.cz

Online dotazník vyplňte zde: https://muni.cz/go/posilovacidavka

S úctou výzkumný tým


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info