Celosvětový den STOP dekubitům – 17. listopadu 2022

Dne 16. listopadu 2022 zástupci ÚZV realizovali osvětový den v prostorech FN Brno s cílem zvýšit povědomí o dekubitech u odborné a laické veřejnosti a poskytnout informace ke vzdělávacím aktivitám zaměřeným na prevenci a léčbu dekubitů. Na akci navázalo dne 16. 11. 2022 jubilejní již 10. setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“ organizované pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.

17. 11. 2022 Petra Búřilová

Bez popisku

Setkání u 10. Kulatého stolu se zúčastnila paní prof. Pokorná, Dr. Búřilová a Dr. Porter. Cílem setkání bylo shrnout vytyčené cíle z předchozích období a jejich naplňování a zároveň nové poznatky prezentované na evropských konferencích pro hojení ran (EWMA, EPUAP), informace o Klinických doporučených postupech v oblasti hojení ran o multidisciplinárním přístupu k hojení ran, novinky ve vzdělávání a o dalších zajímavých tématech.

Více informací naleznete na webu Lékařské fakulty MU zde a tiskovou zprávu naleznete v sekci „Ošetřovatelství a nelékařská povolání“ na stránkách MZ ČR v aktualitách, případně na portále dekubity.eu, nebo stránkách NCO NZO.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info