7th European Midwives Association (EMA) Educational Conference

Ve dnech 26. – 29. 10. 2023 jsme se aktivně účastnily 7th EMA Educational Conference ve Vravroně nedaleko řeckých Atén. V rámci přednášky s názvem „Czech women´s experiences with maternity care – analysis of free text comments“ byla prezentována preliminární data kvalitativní analýzy jako součásti AZV projektu (grant no. NU21-09-00564) realizovaného Ústavem zdravotnických věd LF MU ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno.

8. 11. 2023 Petra Búřilová

Bez popisku

Současně jsme byly vedením EMA přizvány k aktivní účasti na celodenním workshopu s přímými vstupy „Working Group for Technical Consultation on Building a European University Curriculum for Direct Entry Undergraduate Midwifery“, který se týkal úpravy obsahu Evropské směrnice pro vzdělávání v porodní asistenci a připravoval podklady pro jednání v Evropském parlamentu. Jsme velmi rády, že jsme součástí mezinárodních pracovních skupin, které se zaměřují na podporu evidence-based vzdělávání porodních asistentek a jsme rovněž akceptovanými partnery pro vědecko-výzkumnou činnost.

Zprávu podává: PhDr. Radka Wilhelmová a Mgr. Lenka Veselá


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info