1. Celostátní konference porodní asistence s mottem „Pro ženy, pro sebe, hlavně společně!“

Ve dnech 13. a 14. 5. 2022 pořádalo Centrum porodní asistence (CPA) Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno (GPK FN) s podporou Ústavu zdravotnických věd (ÚZV) LF MUNI 1. Celostátní konferenci porodní asistence s mottem „Pro ženy, pro sebe, hlavně společně!“.

26. 5. 2022 Petra Búřilová

Bez popisku

Konferenci zahájila proděkanka pro nelékařské studijní programy prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., přednosta GPK doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. a staniční porodní asistentka CPA PhDr. Miloslava Kameníková. První den patřil workshopům v SIMU, v jejichž průběhu bylo procvičováno zvládání akutních stavů v porodní asistenci, a které byly vedeny lektory z GPK FN. Paralelně, v prostorách ÚZV na Komenském náměstí, probíhal workshop zaměřený na měkké dovednosti porodní asistentky. Workshop vedla holandská porodní asistentka (Jolanda Liebregts, MSc.), která v rámci programu Erasmus+ hostovala na ÚZV LF MUNI, viz dále. Na workshopu participovala také porodní asistentka a terapeutka Bc. et Mgr. Petra Ann Kovarčíková. V sobotu 14. 5. 2022 se účastníci workshopů setkali v prostorách Kampusu, kde po celý den probíhala odborná konference. Na konferenci aktivně participovaly, ať již řízením odborných sekcí či přednáškou, vyučující studijního programu Porodní asistence PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. a Mgr. Lenka Veselá. S organizací aktivně pomáhala také studentka prvního ročníku studia programu Porodní asistence Bc. Tereza Krausová.

Holandská kolegyně Jolanda Liebregts, MSc. hostující na našem Ústavu vedla ve dnech předcházejících výuku studentek programu Porodní asistence formou společné přednášky a semináře a na ni navazujících odborných workshopů pro studentky jednotlivých ročníků.

Workshopy i konference vzbudily značný pozitivní ohlas u všech účastníků. Organizátoři konference doufají, že tímto počinem založili novou tradici setkávání se napříč profesemi, které se podílí na poskytování péče ženám v mateřství.

Zprávu podávají Radka Wilhelmová a Lenka Veselá


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info